Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιστορικό

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2002 από απόφοιτους των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης.

Η αναγνώριση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 787/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας.

Η ίδρυση του συλλόγου έγινε στο πλαίσιο της λειτουργίας των επίσημων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος -  Τ.Ε.Ε. συλλογικών οργάνων των διάφορων ειδικοτήτων μηχανικών με σκοπό την προώθηση και υπεράσπιση του ρόλου του μηχανικού περιβάλλοντος, του επιστημονικού αντικειμένου και την έκφραση των μελών του μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Σήμερα, ο σύλλογος είναι η επίσημη "φωνή" των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Τ.Ε.Ε., το ελληνικό κράτος και την κοινωνία.